Värdet av En Affärside?

Många som har en affärside går och bär på denna utan att berätta om den för någon. Du har säkert hört det, man vill inte berätta för affärsiden är så värdefull att det garanterat finns någon som kopierar den om man berättar om den.

Det är högst troligt att personen ifråga som håller på affärsiden gör sig själv en Björntjänst. Marknader är väldigt komplexa. Att ta en affärside från ide till ett fungerande företag är oftast något som är en lång resa av misslyckanden. Berättar man om sin affärside för andra så får man feedback och kan undvika de värsta misstagen.

Tanken att den är värdefull är också rätt abstrakt, vore den värdefull skulle man kunna sälja den dyrt. Vilket bara är möjligt i undantagsfall. Få människor har sålt affärsideer. I bästa fall kan man få en riskkapitalist att “Köpa in sig” i din affärside men du måste fortfarande göra fotjobbet, att skapa det där företaget.

Det är sällan affärsideer skapar företag utan det är det dagliga arbetet med marknaden och erbjudandet. Människor köper inte affärsideer, de köper problemlösning.

Därför vill jag hävda att affärsideer är värdelösa. Möjligen kan man säga att de har ett kommunikativt värde för de som inte vet vad företaget gör. I övrigt är de värdelösa.