Affärscitat jag älskar

Affärscitat
”There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the
chairman on down, simply by spending his money somewhere else.”
Det här citatet kommer från Sam Walton, en amerikansk affärsman och entreprenör. Mest
känd är han för att vara grundaren till en av världens största butikskedjor, nämligen Wal-Mart.
Times har utsett honom till en av de 100 mest inflytelserika människorna under 1900-talet,
vilket betyder att Sam Walton definitivt haft en hel del att säga till om, och den kunskap han
förmedlade gör man också klokt i att lyssna till. Med tanke på de framgångar som han haft så
är ovanstående citat mycket viktigt. Var min vän Mats Grube som tipsade mig om detta citatet.

Det handlar alltså om att företag och företagande egentligen är underordnat konsumenten. Det
betyder alltså att kundrelationer är det allra viktigaste du kan jobba med, och med tanke på att
Walton beskriver att det är kunden som är den egentliga chefen betyder det att allt man gör
som företag måste ske efter kundens förmåga och vilja.

Det gäller alltså som företag att vara attraktivt och kunna locka köpare till det man säljer,
annars har man helt förlorat sin roll på marknaden. Om människor inte köper dina varor eller
tjänster så innebär det tillslut att hela företaget måste avvecklas, för det finns inga som vill
köpa det du erbjuder. Därmed finns det skäl till att verkligen lyssna på Sam Walton, att se
kunden som sin chef och verkligen vårda de relationer som man samtidigt måste anstränga sig
för att bygga upp.
Att driva företag är inte det lättaste man kan göra, det kräver passion och driv, men också en
medvetenhet om vilka det egentligen är man gör det för. Ska man tjäna på sitt företagande
behöver man förstå och ta hand om sina kunder, eftersom att det är de som får hela företaget
att faktiskt gå runt. Ta in det Wal-Marts grundare säger och reflektera över det, det kan i det
långa loppet verkligen avgöra om du lyck