AffärsÄnglar finns dom?

En affärsängel är en privatperson som direkt eller via en firma investerar egna pengar i företag. Somliga affärsänglar är passiva delägare, andra vill vara aktiva i företaget genom till exempel en  styrelsepost. Om du tar in en affärsängel i ditt företag bör du lägga ner stor omsorg och energi på att få till ett avtal som gör att du inte begränsar din framtida handlingsfrihet.

Fungerar inte relationerna mellan dig och affärsängeln, har du ett allvarligt problem. I avtalet bör därför finnas ett villkor om att affärsängeln kan lösas ut, antingen genom ett utköp eller genom ett riktat återköp.

Begränsa risken

Om företaget får problem, finansiella eller andra, är det du som drabbas med full kraft, ekonomiskt och socialt. Därför ska du vara ytterst försiktig med att teckna avtal som innebär att du inte längre har den fullständiga kontrollen över företaget.

Ibland kan det dock vara värt att minska den egna handlingsfriheten i utbyte mot att få in en affärsängel i företaget. Om du till exempel driver ett ungt företag och behöver finansiering till produktutveckling,  kan det vara värt att ge upp en betydande ägarandel i och med att den finansiella risken överförs till  affärsängeln, samtidigt som dina finansiella risker begränsas. Andra fördelar kan vara att affärsängeln är  en värdefull rådgivare, har ett värdefullt nätverk, eller ett etablerat namn som öppnar dörrar.

Denna artikel om affärsänglar är skriven av StartaFöretag.nu