Hur tjänar du pengar på en produkt som är likadan som konkurrenternas?

Detta är ett Gästinlägg från Henrik på Budget365. Skriv en kommentar i kommentarsfältet och berätta vad du tycker!

Många produkter är väldigt lika ur kundsynvinkel. Det ska enligt ekonomisk teori leda till konkurrens och driva ned såväl priset för kund som vinsterna för företagen på marknaden. Då gäller det att ha en affärsidé som paketerar den odifferentierade kärnprodukten med kringtjänster som som gör den unik. Eller i alla fall svårare att jämföra. Ett exempel på en bransch med likartade produkter är konto- och kreditkortsbranschen. Alla banker erbjuder antingen Visa- eller MasterCard-kort. Dessutom finns American Express som främst erbjuder korten med samma namn direkt till kunder.

American Express har byggt en position där deras kort är dyrare förhandlare att ta betalt med än Visa och MasterCard. Det har lett till att betydligt färre företag accepterar American Express än Visa eller MasterCard. Samtidigt har deras kort generellt högre årsavgifter för konsumenterna, trots att kärnprodukten “att betala” har sämre täckning! Vad kan man lära sig av American Express när man utvecklar sin affärsidé?

  •  Om man kan vara bäst i segment av marknaden kan man erbjuda något unikt som kunder är villiga att betala för. Handlare betalar högre avgifter vid köp med American Express då bolaget generellt har konsumenter som köper mycket på sitt kreditkort.
  • Går det att ändra kundens beteende från enstaka transaktioner till en relation? American Express har ett lojalitetsprogram, Membership Rewards, som belönar konsumenter som spenderar mycket pengar med American Express. Det driver volym och bygger in ‘switching costs’ för kunder.
  • Kringtjänster kan göra en odifferentierad produkt unik. Kreditkortsbolag arbetar exempelvis med olika nivåer av kreditlimit, reseförsäkringar och conciergetjänster för att bli unika. Det gör att American Express kan ta ut ett 25-30 gånger högre pris för ett Platinum Card än vad en bank tar för sitt billigaste Visa-kort.
  •  Varumärke spelar roll. American Express uppfattas av många som ett finare kort än ett MasterCard från ICA. Varumärket, i kombination med olika varianter av kringtjänster, får konsumenterna att själva välja om de vill ha ett American Express Gold Card eller American Express Platinum Card. Att korten heter Gold och Platinum är, naturligtvis,ingen slump.