Bingo På Nätet

Svenska Spels årsredovisning skvallrar en del om vad internet håller på att göra med de fysiska affärsmodellerna. Nu har Svenska Spel avvecklat sin fysiska Bingoverksamhet. Man har bara Bingo på nätet kvar. Bingohallarna omsatte 33 MSEK sista verksamhetsåret. Motsvarande verksamhet på internet omsatte ca 180 MSEK. För 5 år sedan omsatte Bingo på nätet för Svenska Spel, noll kronor

Detta är ett lysande exempel på hur pengar, ja hela branscher roterar från verkligheten till Internet. I detta fallet gick det nog ovanligt fort. Långtifrån alla branscher kommer drabbas av den snabba förändringen.

Så frågan du skall ställa dig när du börjar slipa på en affärside, är just hur internet kommer ändra den branschen du kommer vara aktiv i de kommande fem åren. Din affärside kommer påverkas mycket av internet. Framförallt påverkar internet hur information sprids mellan kunder och leverantörer och hur mycket den sprids. Internet effektiviserar informationspridning mycket i vårt samhälle. Med en sökning kan du idag få svar på en fråga som tidigare tog en dag att få svar på.

Så internetsäkra din affärside!