Affärside: Webbhotell för olika grupper

Om du är pensionär och inte så datorvan. Hur gör du om du skall sätta upp en sida på ett eget webbhotell? Eller om du bloggat på blogg.se och vill ha en egen domän och inte blogga under någon annans paraply. Det är när man börja ställa sådana här frågor som man inser att problemet kring websidor inte är drift eller hosting. Det kan lika gärna vara att målgruppen egentligen är ganska bred men individerna har svårt att använda produkten. Den är helt enkelt för komplex, eller uppleves för komplex.

Så genom att undersöka olika grupper och deras behov kring en produkt, tex pensionärer, kan man skapa sig en konkurrensfördel eller två. Genom att serva en viss grupp och deras specifika problem skapar du lojalitet hos gruppen. De vill ju inte använda något annat och då blir inte priset lika viktigt. Du kan ta en gnutta mer betalt än vad dina konkurrenter kan.

Ur ett marknadsföringsperspektiv är det också bra. Ditt budskap sticker ut jämfört med de andras budskap. Du kan också få din grupp att prata med dig. Alla som vill köpa din typ av produkt i den gruppen delar ju samma problem och de frågar varandra hur andra löst det. Då kommer ditt företags namn att nämnas. Just genom att bara rikta sig till en grupp kan du skapa helt nya typer av sammarbeten. Du är ju med automatik PRO:s val av sammarbetspartner kring just denna produkten. Det betyder att du troligen även har en lägre kundanskaffningskostnaden än genomsnittet i branschen

Nackdelen är att du begränsar din marknad. Du kan få svårigheter att skala ditt företag.